FANDOM
Hybridikissa on kissaeläin, joka on kahden kissalajin risteytys.

Vaikka olisi epätodennäköistä että eri suurkissalajit parittelisivat keskenään luonnossa, tätä on tehty joissakin eläintarhoissa ja sirkuksissa, jotta saataisiin erikoisia vetonauloja yleisöä houkuttelemaan.

Risteyttäminen ei ole kuitenkaan kovin yleistä. Risteyttämistä hankaloittaa myös se, että useat kahden eri lajin jälkeläisistä ovat steriilejä.

Suurkissaeläimet (Panthera)

Liikerit

Naaras- ja urosliikeri

Tiikoni

Tiikoni

Ainakin seuraavia isoja kissaeläimiä on onnistuttu risteyttämään keskenään (engl. kieliset nimet kursiivilla):

Isä Emo Jälkeläinen
Tiikeri Leijona Tiikoni
Leijona Tiikeri Liikeri
Tiikeri Leopardi Tigard
Puuma Leopardi Pumapard
Leopardi Leijona Leopon
Jaguaari Leijona Jaglion
Jaguaari Tiikeri Jagger

Kissaeläimet (Felinae)

Kissarodut

Pienempien kissaeläimien kohdalla risteyttäminen on huomattavasti yleisempää ja helpompaa. Yleensä tällä pyritään tekemään uusia lemmikeiksi sopivia kissarotuja, joilla olisi kuitenkin villiä ulkonäköä. Esimerkiksi bengali on alun perin risteytys kesykissasta ja Aasian leopardikissasta, ja savannah on kesykissan ja servaalin risteytys.

Kuvia

Lähteet